BÀI MỚI

Cài đặt Acer Aspire Switch 10Boot từ USB Acer Switch và cài đặt Windows 8.1 Enterprise / Pro

Đánh Giá Bài Viết Boot từ USB Acer Switch và cài đặt Windows 8.1 Enterprise / Pro Trước khi bạn bắt đầu, 1. SỬ DỤNG 32bit WINDOWS IMAGE. Atom CPU không đọc x64 2. Chuẩn bị USB của bạn cho UEFI – Thực hiện theo hướng dẫn của… Xem thêm